كشتي محلي و سنتي لوچو مازندران ، بين المللي مي شود

يکشنبه 09 مرداد 1390 کد خبر: 100 [نسخه چاپی]

رئيس انجمن كشتي' لوچو ' فدراسيون ورزشهاي روستايي وعشايري كشور از آغاز فعاليت براي بين المللي شدن كشتي محلي وسنتي لوچوي مازندران خبرداد.

' مراد‌علي يزدان‌نژاد ' روز شنبه درگفت وگو با خبرنگار ايرنا درآمل گفت: درنامه اي كه چندي قبل فدراسيون ورزشهاي روستايي وعشايري به يزداني خرم رئيس فدراسيون كشتي نوشته درخواست حضور چند كشور صاحب سبك كشتي به مازندران براي معرفي كشتي لوچو اين استان به دنيا كرده واين مهم درحال رايزني است.
وي افزود: فدراسيون كشتي آبان ماه امسال ميزبان جمعي از مربيان كشتي جهان درتهران است وازاين رو انجمن كشتي لوچوي قصد دارد با هماهنگي فدراسيون كشتي ، نامه اي در مورد معرفي هرچه بيشتركشتي لوچوي مازندران به مربيان كشتي جهان ارائه دهد.
رئيس انجمن كشتي لوچوي فدراسيون ورزشهاي روستايي وعشايري كشورتصريح كرد: درهمين راستا، كلاس هاي متعدد توجيهي در مورد فنون و مقررات كشتي لوچو براي علاقمندان برگزار شده و تعدادي از داوران هم موفق به دريافت كارت داوري ويژه كشتي لوچو شدند.
يزدان‌نژاد، از تدريس كشتي لوچو در دانشگاه هاي كشور به عنوان اقدام ديگر انجمن كشتي لوچوي فدراسيون ورزشهاي روستايي وعشايري در راستاي معرفي بيشتراين ورزش بومي ومحلي ياد كرد و ادامه داد: با هماهنگي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري، كشتي لوچو به عنوان دو واحد درسي دردانشگاه مازندران موردپذيرش قرارگرفته واز ترم جديد در دروس تربيت بدني اين دانشگاه تدريس خواهد شد.
وي اضافه كرد: واحد كشتي لوچو هم اكنون به عنوان درس دو واحدي اجباري در دانشگاه هاي پيام نور سراسركشور تدريس مي شود.
رئيس انجمن كشتي لوچوي فدراسيون ورزشهاي روستايي وعشايري كشور به قابليت هاي بالاي مازندران دركشتي لوچو اشاره كرد ويادآورشد: كشتي لوچو هم اكنون به عنوان كشتي ساحلي در جهان مطرح است ودرهمين راستا سال گذشته دو لوچوكار مازندراني توانستند در مسابقات جهاني رتبه كسب كنند.
يزدان‌نژاد، برگزاري مسابقه كشتي لوچو درمنطقه شمال كشور را با هدف احياي سنت پهلواني و گسترش اين رشته ورزشي در روستاهاي اين استانها دانست و اظهار داشت : ويژگي مهم ورزش روستايي و عشايري، حفظ و ترويج ارزش‌هاي فرهنگي در قالب بازي‌هاي بومي و محلي است و اين موضوع يكي از علايق بزرگ روستائيان و عشاير كشور است.